Logg inn på Gress-nett:


;

Visjon og forretningsidé

Vår visjon
GRESS-gruppen skal være den mest attraktive innkjøpssammenslutningen for både leverandører, eiere og medlemmer.

Forretningsidé (vårt formål)
Selskapets formål er å bidra til økt lønnsomhet for eiere og samarbeidspartnere gjennom å etablere felles rammeavtaler med leverandører på områder hvor dette er hensiktsmessig.