Logg inn på Gress-nett:


;

Code of Conduct

GRESS-gruppen ønsker å sette de aller høyeste standarder for kvaliteten på vare- og tjenesteleveranser. Vi vil være profesjonelle og etisk bevisste i måten vi driver virksomheten på. Våre retningslinjer for etisk handel beskriver hvordan vi skal opptre og håndtere vår virksomhet i forhold til kunder, medarbeidere, leverandører og investorer.